Czas podsumowań

AK_zdjęcie

ANNA KOCJAN – Menedżer Projektu, Specjalista ds. Relacji Inwestorskich DSA Financial Group S.A.

Ostatnie dni kończącego się roku to zawsze czas przeprowadzania analiz i tworzenia bilansów. Więc i ja pokuszę się o krótkie podsumowanie mijającego roku.
Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że rok 2014 kończy się całkiem pozytywnie, patrząc na polską gospodarkę. Roczny wzrost PKB wyniósł prawie 3 procent, co na tle Europy pozostającej w stagnacji jest sukcesem. Bardzo mocno przyczyniły się do tego – jak podkreśla Łukasz Bugaj, analityk Domu Maklerskiego BOŚ – przedsiębiorstwa, które działają na rynkach zachodnich. „Funkcjonowały one bardzo sprawnie, zdobywając rynek, mimo że on specjalnie nie rósł.”
Ważnym czynnikiem dla gospodarki na nadchodzący rok z kolei będą stopy procentowe, które obniżone do rekordowo niskiego poziomu 2 procent powinny w pierwszych miesiącach przyszłego roku przyczyniać się do wzrostu polskiej gospodarki. Dobrym prognostykiem na przyszłość jest także fakt, że po trzech kwartałach roku udział podmiotów przynoszących zyski wśród wszystkich średnich i dużych przedsiębiorstw jest najwyższy od 8 lat.
Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie niemalże cały rok 2014 upłynął pod znakiem trendu horyzontalnego. Przy rosnących zyskach spółek oznacza to coraz korzystniejsze wyceny walorów tych przedsiębiorstw na parkiecie. W połączeniu ze spadającym optymizmem wśród giełdowych inwestorów (wyniki badań Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych) w ostatnich tygodniach roku oraz coraz bardziej uciekającą giełdą nowojorską można spodziewać się, że inwestycja w polskie akcje okaże się korzystną.
W przeciwieństwie do warszawskiej giełdy na Wall Street nieprzerwanie trwa hossa. Indeks S&P odnotowuje kolejne historyczne szczyty, a pozytywne rezultaty prowadzonego przez amerykańską administrację programu ożywienia gospodarki sugerują, że ten rajd na północ może potrwać jeszcze dość długo. Przypuszczenie to potwierdza choćby amerykański indeks małych spółek (Russell 2000), który przez większość roku zachowywał się o wiele słabiej niż S&P 500, by w ostatnich dniach roku zacząć odrabiać straty.
Rok 2014 to także bardzo znacząca przecena ropy, która od początku roku straciła ok. 50% oraz metali szlachetnych – złota i srebra. Dzięki dobrym zbiorom w USA spadały także ceny bawełny i soi. Z kolei najlepszymi inwestycjami wśród surowców okazała się kawa – efekt suszy w Brazylii oraz niektóre metale przemysłowe, co było wynikiem ograniczeń w eksporcie z Indonezji.
Oczywiście końcówka roku to także nerwowe zachowania rynków związane z osłabianiem się gospodarki rosyjskiej i bardzo dynamiczną przeceną rubla, a w ślad za nim także innych walut krajów wschodzących. Przyszły rok przyniesie z pewnością kolejne decyzje zarówno samej Rosji, jak i innych krajów mające wpływ na gospodarkę i sytuację geopolityczną w tej części Europy, a tym samym wiele rozstrzygnięć w kwestii siły rosyjskiej waluty oraz rozwoju gospodarki.
„Obyś żył w ciekawych czasach” to chińskie przekleństwo, które ja jednak chciałabym przekuć na zakończenie tego roku w życzenia. To właśnie ciekawe czasy zapewniają inwestorom wysokie stopy zwrotu, nowe możliwości inwestycyjne, niespodziewane okazje, zaskakujące obroty wydarzeń. Życzę nam wszystkim – uczestnikom rynku kapitałowego – aby nadchodzący rok był nie mniej ciekawym jak ten kończący się i przyniósł każdemu z nas najlepsze z możliwych decyzje inwestycyjne.

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment