DSA Investment SA rozszerza działalność – zezwolenie KNF

4 listopada 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła spółce DSA Investment SA zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Genezą i głównym celem działalności DSA Investment SA jest dostarczenie klientom możliwości długoterminowych inwestycji będących zabezpieczeniem ich finansowej przyszłości, a także wsparcie w procesie inwestycyjnym, w tym w doborze najkorzystniejszych i najlepiej dostosowanych do ich potrzeb form oszczędzania i pomnażania środków. Uzyskanie zezwolenia KNF na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych pozwoli DSA Investment SA na rozszerzenie oferty i zaproponowanie klientom zupełnie nowej formy inwestycji. Będzie to oferta skierowana przede wszystkim do osób, które chcą w sposób bardziej aktywny i indywidualny zarządzać swoimi środkami.
Szczegółowe informacje na temat nowej oferty produktów wkrótce.
Investing In Ideas
 

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment