Hossa na GPW

Dziś polecamy raport autorstwa Starszego Analityka Quercus TFI S.A., pana Tomasza Hońdo, CFA

Ostatnie wydarzenia rynkowe jednoznacznie dowodzą, że na warszawskim parkiecie panuje hossa. Przytoczmy kilka faktów:

 • WIG wyszedł górą z kilkunastomiesięcznego trendu bocznego, osiągając poziom najwyższy od ponad siedmiu lat;
 • mWIG40 przebił górną granicę “kanału” i również poprawia wieloletnie maksima;
 • sWIG80, który przez półtora miesiąca stał w miejscu, wyszedł górą z tej krótkoterminowej konsolidacji.

Kwestią otwartą pozostaje ewentualna krótkoterminowa korekta w ramach tego pozytywnego trendu. Wydaje się jednak, że nie widać jeszcze zestawu charakterystycznych objawów przegrzania koniunktury. W szczególności zwróćmy uwagę, że:

 • wbrew naszym obawom najnowszy odczyt wskaźnika optymizmu wśród inwestorów indywidualnych pokazał schłodzenie nastrojów i tym samym udało się uniknąć scenariusza niebezpiecznej euforii – odsetek byków
  z poziomu 60% spadł w czwartek do 53,3% (w ostatnich latach za skrajnie niebezpieczne uznać można było odczyty powyżej 63%);
 • nasza analiza nowych 52-tygodniowych maksimów/minimów kursów poszczególnych spółek nie pokazuje jeszcze przegrzania – liczba nowych szczytów oczywiście wyraźnie przewyższa liczbę dołków (co jest naturalną oznaką hossy), ale w odróżnieniu od sytuacji
  z początku marca (nie mówiąc już o kulminacji fali hossy na jesieni 2013 r.) nie jest ona na nadmiernie wysokich poziomach;
 • o ile na początku marca popularny wskaźnik techniczny RSI osiągał w przypadku indeksu małych spółek (sWIG80) skrajnie wysokie wartości, to teraz daleko jeszcze do powtórki takiej sytuacji;
 • jeśli w marcu dokonał się trwały przełom w napływach do funduszy akcji, to czynnik ten powinien sprzyjać trendowi wzrostowemu.

Reasumując, hossa na GPW nabiera coraz szerszego charakteru, obejmując wszystkie główne indeksy. Ryzyko korekty w takich warunkach jest zawsze obecne, jednak szereg czynników pokazuje, że nie mamy jeszcze do czynienia
z silnym przegrzaniem koniunktury.

Cały tekst na stronie: https://qnews.pl/pl/news/przegl%C4%85d-rynkowy-hossa-na-gpw

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment