INI 01.01: Inwestorzy z optymizmem wchodzą w Nowy Rok. Czy słusznie?

  • Start
  • Aktualności
  • INI 01.01: Inwestorzy z optymizmem wchodzą w Nowy Rok. Czy słusznie?

W Nowy Rok inwestorzy wchodzą z zadziwiającym spokojem. Prognozy makroekonomiczne są bardzo ostrożne. Polska gospodarka z pewnością odczuje skutki sankcji nałożonych na Rosję przez Unię Europejską. Jeżeli patowa sytuacja będzie się przedłużała, to odpowiednio będzie kurczyło się polskie PKB, chociaż ten czynnik nie zaważy na całościowym odczycie.
więcej na
http://www.sii.org.pl/8440/edukacja-i-analizy/indeks-nastrojow-inwestorow/ini-01-01-inwestorzy-z-optymizmem-wchodza-w-nowy-rok-czy-slusznie.html#ak8440

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment