INI: Inwestorzy w euforii. Giełda stoi w miejscu

Optymistycznie nastawieni do rynku inwestorzy stanowią już 55% wśród ankietowanych. Ich odsetek wzrósł o 3,9 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. Spadki przewiduje niespełna co czwarty ankietowany. Ciężko stwierdzić jak długo wśród inwestorów utrzyma się szampański nastrój. Być może skończy się on wraz z karnawałem. Z kolei w USA nastąpiła istotna zmiana rozkładu sił na rynku. Udział byków spadł o 8,7 pkt. proc., do 35,5%.
więcej na http://www.sii.org.pl/8579/edukacja-i-analizy/indeks-nastrojow-inwestorow/ini-inwestorzy-w-euforii-gielda-stoi-w-miejscu.html#ak8579

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment