Podwyżka stóp procentowych w USA?

O nadchodzącej podwyżce stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych mówi się od wielu miesięcy. Wydaje się, że pozytywne informacje z amerykańskiej gospodarki czynią scenariusz podwyżek już w grudniu tego roku coraz bardziej prawdopodobnym. Najbardziej interesującym pytaniem pozostaje oczywiście, jaki wpływ na rynki miałaby taka decyzja FED, gdyby faktycznie do niej doszło.
W tym kontekście polecamy Państwu interesującą analizę historyczną przeprowadzoną przez Starszego Analityka Quercus TFI Tomasza Hońdo w artykule „Fakty i mity na temat podwyżek stóp w USA”, w której autor mierzy się z obiegowymi opiniami na temat skutków podwyższenia stóp procentowych, takimi jak np. skazanie dolara na kolejną falę umocnienia czy dalsze pogrążanie cen surowców na przykładzie trzech serii podwyżek stóp procentowych w USA w latach: 1994-1995, 1999-2000, 2004-2006.
https://qnews.pl/pl/news/fakty-i-mity-na-temat-podwy%C5%BCek-st%C3%B3p-w-usa
Wartym uwagi jest także artykuł oparty na raporcie Societe Generale, którego autorzy starają się zaprognozować, jak długo od rozpoczęcia zaostrzania polityki monetarnej FED będzie kontynuowana hossa na rynkach akcji. Ich przewidywania wskazują, że do końca globalnego rynku byka mamy jeszcze około półtora roku, przy czym zakładają, że w przyszłym roku pałeczkę hossy przejmie Europa. Jeśli te przewidywania się spełnią, otwartym pozostaje tylko pytanie, czy polski rynek akcji dołączy do tego trendu.
https://qnews.pl/pl/news/koniec-hossy-dopiero-w-ii-po%C5%82-2017

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment