Pozytywna ewolucja na GPW

Dziś polecamy raport autorstwa Starszego Analityka Quercus TFI S.A., pana Tomasza Hońdo, CFA

Akcje
W ostatnich tygodniach konsekwentnie zwracamy uwagę na stopniową ewolucję sytuacji na warszawskim parkiecie. Niedawno pisaliśmy o najwyższych od kilku miesięcy poziomach indeksu małych spółek. Tu diagnoza pozostaje bez zmian – sWIG80 najwyraźniej przymierza się do ataku na szczyt z września ub.r.. Ewentualne przekroczenie tej granicy z punktu widzenia analizy technicznej byłoby przypieczętowaniem nowego średnioterminowego trendu wzrostowego.
Do tego dochodzą kolejne ciekawe obserwacje. Dostrzegamy postępujący zanik nowych 52-tygodniowych minimów notowań wśród spółek na GPW. Tak więc o ile o hossie ciągle trudno mówić, to jednak mamy do czynienia z konsekwentnym wygaszaniem negatywnych zjawisk, a to już coś.
Obligacje
Mimo zdarzających się korekt, rentowność zarówno polskich, jak i będących dla nich wyznacznikiem niemieckich obligacji pozostaje w trendzie spadkowym.
Waluty i surowce
Na rynku ropy naftowej obserwujemy pierwszą większą próbę podniesienia notowań. Dokładnie to samo można powiedzieć o kursie euro względem dolara – widać, że oba rynki są silnie powiązane (ceny ropy są wyrażane w dolarach). Póki co nie ma jednak jeszcze przesłanek, by traktować odbicie cen jako definitywną zmianę trendu. Zmiany takie zwykle następują bowiem w sposób stopniowy.
Całość na stronie:
https://qnews.pl/pl/news/przegl%C4%85d-rynkowy-pozytywna-ewolucja-na-gpw

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment