Szukamy Menadżera zespołu ds. kredytów pseudowalutowych

 

Handsome executive smiling in the office, with colleagues in background.

 

We współpracy z Votum Robin Lawyers S.A. pomagamy osobom z kredytem frankowym w walce z bankami. Zatrudniamy doradców klienta i menadżerów w całej Polsce.

Co nas wyróżnia? Jesteśmy liderem w branży, posiadamy największy portfel klientów w Polsce i duże możliwości adaptacji do zmiennej sytuacji na rynku.

Decydując się na współpracę z nami, otrzymasz stabilnego i wypłacalnego partnera, który dostarczy Ci bazy klientów.

Menadżer zespołu ds. kredytów pseudowalutowych

Potrafisz budować efektywne zespoły sprzedażowe, a w zamian oczekujesz ponadprzeciętnych dochodów?
Aplikuj już teraz i zacznij pomagać poszkodowanym przez nieuczciwe podmioty rynku finansowego!

 • wynagrodzenie prowizyjne bez górnej granicy,
 • umowę o współpracę (tzw. umowa B2B lub umowa zlecenie),
 • rozbudowany pakiet szkoleń, które przygotują Cię do pracy,
 • pełne wsparcie merytoryczne,
 • jasne zasady współpracy i przejrzystą ścieżkę kariery,
 • udział w konkursach sprzedażowych z atrakcyjnymi nagrodami, m.in. egzotyczne wycieczki,
 • wsparcie w dotarciu do Klienta,
 • możliwość przystąpienia do programu Multisport.

Twoje zadania:

 • budowanie i wspieranie zespołu sprzedażowego
 • aktywne pozyskiwanie klientów indywidualnych
 • obsługa potencjalnych klientów wstępnie zainteresowanych ofertą z bazy dostarczanej przez Dział Wsparcia Sprzedaży
 • sprzedaż bezpośrednia lub zdalna
 • obsługa posprzedażowa Klientów

Od kandydatów wymagamy: 

 • umiejętności liderskich,
 • umiejętności efektywnego zarządzania własnym czasem,
 • zdolności budowania i utrzymywania relacji z Klientami,
 • uczciwości i zaangażowania,
 • realizacji celów sprzedażowych,
 • prawa jazdy kategorii B,
 • nie wymagamy doświadczenia na podobnym stanowisku, jednak umiejętności nabyte w sprzedaży bezpośredniej będą dodatkowym atutem.

Praca we Wrocławiu

Pracując z nami pomagasz i zarabiasz!

Decydując się na współpracę z nami możesz liczyć na:

 • ZAROBKI adekwatne do zaangażowania,
 • SZKOLENIA, które przygotują Cię do pracy,
 • JASNE ZASADY: przejrzysta ścieżka kariery i elastyczne formy zatrudniania,
 • SATYSFAKCJĘ i zadowolonych klientów, którym pomożesz uwolnić się od kredytu.

Jesteśmy częścią VOTUM GROUP!

Rekrutację możemy zakończyć przed upływem terminu publikacji ogłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dokumenty wyślij na adres praca@dsa.pl

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

 1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę
 2. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez DSA Investment S.A. prosimy o umieszczenie następującej zgody:

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez DSA Investment S.A. przez okres 1 roku od zakończenia aktualnej rekrutacji (do dnia 12.01.2022 r.).
UWAGA!!! W przypadku braku umieszczenia ww. zgód i oświadczeń, przesłane dokumenty zostaną usunięte.
Ponadto w przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez umieszczenie następującej zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-126 Wrocław), al. Wiśniowa 47, KRS 0000391830.

 1. DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-126 Wrocław), al. Wiśniowa 47, KRS 0000391830. informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)– art. 13 RODO, dane osobowe podane w związku z prowadzoną rekrutacją będą przetwarzane przez Spółkę, która stanie się Administratorem tych danych.
 2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@dsa.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych DSA Investment S.A., al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.
 3. W związku ze złożeniem przez Państwa dokumentów aplikacyjnych, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu i podstawie prawnej:

a)       wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na wskazane stanowisko (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO – dla danych przetwarzanych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO – dla danych w zakresie szerszym niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a przekazanych dobrowolnie);
b)      ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń zgodnie kodeksie cywilnym albo zaspokojenia roszczeń.

 1. Dane osobowe będą udostępnione: podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną; podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT; podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają;
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania (poprawiania) swoich danych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO), o ile Administratorowi nie przysługuje prawo do ich przetwarzania na innej podstawie prawnej, a także nie zachodzą podstawy do wyłączenia zastosowania tzw. „prawa do bycia zapomnianym” wg art. 17 ust. 3 RODO, ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO). Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia w każdym momencie zgody na przewarzanie danych, w zakresie w jakim stanowi ona podstawę ich przetwarzania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO).
 3. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie przez Państwa danych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkować niemożliwością udziału w rekrutacji.
 5. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa jest w RODO.
Previous Post
Newer Post

Leave A Comment