system emerytalny

  • Start
  • Tag: system emerytalny

Wpływ reformy systemu emerytalnego na rynek kapitałowy w Polsce

Wpływ tzw. „reformy OFE” na przyszłość rynku kapitałowego w Polsce należy rozpatrywać w kilku aspektach. Trwający aktualnie okres deklarowania, czy przyszłe składki mają być w całości przekazywane do ZUS-u czy częściowo kierowane do OFE, pokaże, jaki odsetek osób zadeklaruje odprowadzanie części składek do OFE, a tym samym jak dużą siłę oddziaływania będą miały wprowadzone zmiany. […]
Read more