Votum S.A. – świetna inwestycja!

Votum-budynek
 
10 listopada akcje VOTUM S.A. osiągnęły kolejny historyczny szczyt – 7,90 PLN za akcję. VOTUM S.A. rozpoczęło swoją działalność w 2005 roku i po niespełna pięciu latach działalności osiągnęło stadium rozwoju oraz kapitalizację, które predysponowały ją do wejścia na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. W pierwszej ofercie publicznej zostało zaoferowanych 3 mln akcji podzielonych na transze dla inwestorów indywidualnych (otwartą i pracowniczą) oraz instytucjonalnych. Cena emisyjna została wyznaczona na 3,80 PLN za akcję, co wydawało się być konsensusem pomiędzy wyceną dokonaną przez oferującego a ofertami złożonymi w book-buildingu.
Choć VOTUM S.A. była pierwszą spółką z branży kancelarii odszkodowawczych wchodzącą na giełdowy parkiet, to jednak jej akcje spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Redukcja w transzy dla inwestorów indywidualnych (otwartej) przekroczyła 70%. Udany giełdowy debiut – w pierwszym dniu notowań kurs akcji wzrósł do 4,35 PLN, co dawało 14,47% zysku – był zaledwie początkiem zysków, jakie inwestorzy mogli uzyskać dzięki akcjom Spółki w kolejnych latach.
Choć na fali spadków wywołanych kryzysem zadłużenia w strefie Euro w połowie 2011 roku kurs akcji Spółki ucierpiał, spadając poniżej ceny emisyjnej, to od 10 sierpnia 2011 roku walory VOTUM S.A. pozostają niezmiennie w trendzie wzrostowym.
Dodatkowo w 2012 roku Zarząd – co później potwierdziło Walne Zgromadzenie – podjął decyzję o zmianie polityki dywidendowej, zgodnie z którą Spółka co roku wypłaca niemalże 100% zysku jednostkowego, co w znaczący sposób podnosi atrakcyjność inwestycji w akcje VOTUM S.A.. W ciągu trzech lat Spółka wypłaciła łącznie 1,31 PLN dywidend na akcję. Oznacza to, że jeśli inwestor zakupił akcje w ofercie publicznej i trzyma je do dzisiaj, to z samych dywidend zwróciła mu się już ponad 1/3 inwestycji. Oznacza to także, że kwota zysków wynosząca 15,72 mln PLN, jakimi Spółka podzieliła się dotychczas z akcjonariuszami, stanowi niemalże trzykrotność kwoty pozyskanej z rynku podczas IPO.
Długoterminowi inwestorzy, a więc Ci, którzy nabyli akcje w 2010 roku i nadal pozostają w akcjonariacie VOTUM S.A. oprócz zysków płynących z dywidend mogą cieszyć się także wzrostem wartości samych akcji. Historyczne maksimum sprzed kilku dni wynoszące 7,90 PLN na akcję zapewnia 108% stopę zwrotu (co daje średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 27%), a po doliczeniu wypłaconych dywidend – ponad 142% stopę zwrotu (średnioroczna stopa zwrotu wynosząca 35,6%). Inaczej mówiąc 1 000 PLN zainwestowany przed zaledwie 4 laty, przerodził się w 2 424 PLN.
Co jednak najważniejsze, wygląda na to, że to nie koniec zysków dla akcjonariuszy VOTUM S.A.. Spółka 12 listopada 2014 roku opublikowała raport kwartalny, z którego wynika, że prognoza, zgodnie z którą przychody ze sprzedaży Grupy kapitałowej wyniosą w 2014 roku 68,94 mln PLN, a skonsolidowany zysk netto – 6,0 mln PLN, zostanie zrealizowana. W świetle uchwalonej w czerwcu polityki dywidendowej na lata 2015-2016, oznacza to, że rekomendowana w przyszłym roku dywidenda z zysku za 2014 w dalszym ciągu będzie znacząco przyczyniać się do atrakcyjności inwestycji w akcje VOTUM S.A..

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment