VOTUM SA podzieli się zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd VOTUM S.A., spółki należącej do Grupy Kapitałowej DSA , poinformował że w dniu 23 maja 2016 roku podjął uchwałę dotyczącą stosowania polityki wypłaty dywidendy za lata 2016-2018.  Votum postanowiło przyjąć do stosowania politykę wypłaty dywidendy, przewidującą podział zysku z uwzględnieniem rozwoju działalności Spółki i zapewnieniem odpowiedniego poziomu płynności finansowej.
Zarząd Spółki będzie rekomendował wypłatę zysku netto do akcjonariuszy w formie dywidendy lub nabycia akcji własnych w wyniku oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy (buy-back).
szczegóły na: http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/index/news/info/818330,votum-sa-polityka-dywidendy-na-lata-2016-2018
budynek-votum

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment