Miesiąc: czerwiec 2015

Guru inwestorów w wywiadzie dla Forbesa

W najnowszym numerze Forbesa ukazał się interesujący wywiad z prof. Sebastianem Buczkiem. Jeden z najskuteczniejszych inwestorów w Polsce opowiada o meandrach zarabiania na warszawskiej giełdzie i klimacie dla biznesu w naszym kraju. Na stronie Forbesa zamieszczono fragment wywiadu.
Read more

Obligacje korporacyjne – kuszą, ale za cenę dodatkowego ryzyka

Bardzo rzadko tematem naszych komentarzy rynkowych są obligacje korporacyjne, stanowiące dość specyficzną klasę instrumentów – jako instrumenty dłużne powinny charakteryzować się niskim ryzykiem inwestycji, jednak w warunkach niskiej płynności tych instrumentów w obrocie giełdowym, a także ryzyk związanych z działalnością samych emitentów okazują się instrumentami o poziomie ryzyka zdecydowanie wyższym od obligacji skarbowych. Zapraszamy do […]
Read more

Akcje bardzo atrakcyjne

  ANNA KOCJAN – Menedżer Projektu, Specjalista ds. Relacji Inwestorskich DSA Financial Group S.A. Spadek cen na warszawskiej GPW widoczny od połowy maja doprowadził do wzrostu poziomu atrakcyjności akcji. Świadczyć może o tym zarówno mnożnik P/E dla wszystkich notowanych spółek, którego mediana wynosi obecnie ok. 13,5, co świadczy o atrakcyjności wycen spółek, jak również wskaźnik […]
Read more

Akcje VOTUM S.A. po 20 zł!

8 czerwca br. cena akcji VOTUM S.A. – spółki z Grupy Kapitałowej DSA,  w ciągu sesji osiągnęła psychologiczną granicę 20,00 zł za akcję. Oznacza to, że kapitalizacja spółki osiągnęła 240 mln złotych. W dniu dzisiejszym, tj. 9 czerwca, odbędzie się WZ spółki, podczas którego akcjonariusze spółki zdecydują o podziale zysku z roku 2014. Zarząd rekomendował […]
Read more