INI 04.12: Niemal połowa inwestorów to byki. Przed nami fala wzrostów?

  • Start
  • Aktualności
  • INI 04.12: Niemal połowa inwestorów to byki. Przed nami fala wzrostów?

Blisko połowa inwestorów jest byczo nastawiona do rynku. W ciągu ostatnich czterech tygodni byki regularnie zwiększały swój udział, zyskując w tym okresie 7,9 pkt. proc. Ich udział wśród inwestorów przekracza 40% od sześciu tygodni. Jeszcze większe zmiany zachodzą wśród niedźwiedzi. W ciągu ostatniego miesiąca ich udział spadł o 11,8 pkt. proc., do 21,7%.
więcej na:
http://www.sii.org.pl/8359/edukacja-i-analizy/indeks-nastrojow-inwestorow/ini-04-12-niemal-polowa-inwestorow-to-byki-przed-nami-fala-wzrostow.html#ak8359

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment