Kim jesteśmy?

DSA Investment S.A.

Bezpieczne rozwiązania na przyszłość

Rozwiązania zaproponowane przez zarząd DSA Investment S.A., to najkorzystniejsze formy oszczędzania i pomnażania środków.

Genezą działalności DSA Investment SA jest wyraźnie widoczna w polskiej rzeczywistości gospodarczej i makroekonomicznej konieczność dodatkowego oszczędzania z myślą o emeryturze lub o osiągnięciu innych celów ważnych w życiu każdego człowieka. Szczególnie ważnym staje się ten aspekt w kontekście ograniczenia roli OFE w systemie emerytalnym. Dlatego DSA Investment S.A. jako pośrednik oferuje swoim klientom produkty o charakterze inwestycji długoterminowej, stanowiące zabezpieczenie finansowej przyszłości klientów i ich rodzin. Dodatkowo wiedza i doświadczenie naszych specjalistów – praktyków rynku kapitałowego – czyni z DSA Investment S.A. godnego zaufania doradcę w dziedzinie inwestycji i pomnażania kapitału.

Rozwiązania zaproponowane przez zarząd DSA Investment S.A., w tym między innymi wsparcie w doborze najkorzystniejszych form oszczędzania i pomnażania środków, rekomendacje dotyczące portfela inwestycyjnego czy działania edukacyjne i informacyjne stanowią ofertę unikalną na polskim rynku.

Rozsądna strategia

Bezpieczeństwo i atrakcyjne stopy zwrotu są możliwe dzięki długoterminowej strategii inwestycyjnej. W przypadku DSA Investment S.A. strategia ta polega na doborze odpowiednich aktywów do portfela inwestycyjnego, a także na bieżącej weryfikacji wartości i perspektyw tych aktywów. Przede wszystkim są to aktywa, których wyceny w danym momencie wskazują na niedoszacowanie, a więc charakteryzujące się pozytywnymi perspektywami na przyszłość, a tym samym wysoką atrakcyjnością inwestycyjną. Jednocześnie budowane przez nas portfele inwestycyjne, charakteryzują się wysoką odpornością na ryzyko rynkowe oraz czynniki zewnętrzne takie jak kryzysy ekonomiczne czy arbitralne decyzje polityków, co jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę długoterminowość inwestycji oraz ich cel – zabezpieczenie przyszłości naszych klientów. Jednocześnie specyfika regularnego inwestowania pozwala wykorzystywać nawet niewielką zmienność rynku do osiągania zamierzonych efektów – pomnażania majątku klientów.

Wzrost kapitału i edukacja ekonomiczna

Współpracę z klientami rozwijamy w wielu obszarach . Poza umożliwieniem gromadzenia i pomnażania kapitału, dążymy do tego, aby nasi klienci z łatwością i zrozumieniem rynkowych mechanizmów poruszali się po meandrach współczesnego rynku kapitałowego. W tym celu prowadzimy szkolenia i kursy z zakresu problematyki inwestowania i analizy rynków, rozsyłamy do klientów biuletyn omawiający aktualne wydarzenia na polskim i światowych giełdach, rekomendujemy produkty, które w naszej opinii pozwolą klientom osiągnąć najlepsze efekty inwestycyjne. Ostatecznym efektem współpracy jest zadowolenie Klienta, gromadzącego swój długoterminowy kapitał, z jednoczesnym zbudowaniem solidnej wiedzy ekonomicznej niezbędnej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i ocenie związanych z nimi ryzyk.

 

Mocni na rynku od

2021

roku

Historia DSA sięga korzeniami 1999 roku, gdy powstała spółka DSA Financial Group S.A.. Od początku funkcjonowania jednym z głównych filarów działalności było szeroko pojęte zabezpieczania finansowej przyszłości Klientów.

DSA Financial Group SA było niekwestionowanym liderem rynku OFE – zaufało nam m.in. ponad 800 tysięcy Klientów – by następnie rozszerzyć swoją działalność na pośrednictwo w sprzedaży długoterminowych planów inwestycyjnych. Powstałe w 2011 roku DSA Investment S.A. przejęło pałeczkę po DSA FG, budując od samego początku istnienia silną pozycje na rynku oraz rosnącą nieprzerwanie grupę klientów. Oferowane przez nas produkty inwestycyjne są bardzo precyzyjnie wyselekcjonowane z szerokiego rynku, co daje nam pewność, że proponujemy naszym klientom produkty najwyższej jakości. Rekomendowany przez nas portfel inwestycyjny w ciągu 4 lat przyniósł ponad 75 procent zysku.

DSA Investment S.A.

Dobra opinia

 

DSA jest dobrze postrzegana i oceniana przez Klientów, o czym świadczy choćby zdobyty złoty Laur Klienta 2010. Marka DSA została oceniona najwyżej w swojej kategorii, wyprzedzając m.in. firmy takie Open Finance czy Expander.

Dynamiczny rozwój DSA został dwukrotnie doceniony przez środowisko nagrodą Gazel Biznesu, a stabilność finansowa, ład i rzetelność – tytułem Solidna Firma.

Wśród wartości wyznawanych przez założycieli i zarządzających spółkami Grupy DSA ważne miejsce zajmuje także prowadzenie biznesu odpowiedzialnego społecznie, w tym wspieranie społeczności lokalnej. Efektem tych działań jest otrzymany w roku 2010 tytuł Lidera Filantropii.

DSA Investment S.A. została laureatem Diamentów Forbesa 2021. Diamenty Forbesa to zestawienie najszybciej rozwijających się polskich firm.

Pozytywne Opinie w Google
97%
Zadowoleni Klienci
100%