KRZYSZTOF ROSNER

Krzysztof Rosner

KRZYSZTOF ROSNER

Prezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży

Od początku kariery zawodowej związany z DSA Financial Group S.A., w ramach której funkcjonuje DSA Investment S.A. W 2010 r. awansowany na stanowisko Dyrektora Regionalnego. Rokrocznie uzyskuje tytuł najlepszego dyrektora sprzedaży w strukturach DSA Investment S.A., a także jednego z najlepszych sprzedawców programów inwestycyjnych. Od września 2014 r. pełnomocnik Zarządu DSA Investment S.A. ds. szkoleń. W listopadzie 2016 r. powołany na stanowisko Członka Zarządu w DSA Investment S.A.,  od stycznia 2019 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Studiował Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment