Obligacje korporacyjne – kuszą, ale za cenę dodatkowego ryzyka

Bardzo rzadko tematem naszych komentarzy rynkowych są obligacje korporacyjne, stanowiące dość specyficzną klasę instrumentów – jako instrumenty dłużne powinny charakteryzować się niskim ryzykiem inwestycji, jednak w warunkach niskiej płynności tych instrumentów w obrocie giełdowym, a także ryzyk związanych z działalnością samych emitentów okazują się instrumentami o poziomie ryzyka zdecydowanie wyższym od obligacji skarbowych. Zapraszamy do lektury komentarza Pana Tomasza Hońdo – Starszego Analityka Quercus TFI S.A. , dotyczącego oprocentowania obligacji korporacyjnych :
Obligacje korporacyjne – kuszą, ale za cenę dodatkowego ryzyka

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment