Pięć pozytywnych faktów na temat małych spółek

Dziś polecamy raport autorstwa Starszego Analityka Quercus TFI S.A., pana Tomasza Hońdo, CFA

Stopniowy powrót do formy akcji małych firm sygnalizujemy już od kilku miesięcy. Teraz ta tendencja na dobre nabrała mocy. Mimo ryzyka krótkoterminowej korekty wskazujemy na pięć czynników, które sprzyjają ugruntowaniu korzystnej tendencji.
1. Indeks sWIG80 najwyżej od ośmiu miesięcy
Codzienny „szum informacyjny” (wydarzenia na Ukrainie, negocjacje Grecji z wierzycielami, itp.) sprawia, że łatwo stracić z pola widzenia szerszy obraz sytuacji. A obraz ten jest taki, że indeks małych spółek coraz śmielej kontynuuje trend wzrostowy. Od czasu ustanowienia twardego dna minęło już pół roku, a jednocześnie indeks znalazł się na poziomie najwyższym od ok. ośmiu miesięcy. Postanowiliśmy zbadać, co tego rodzaju sygnał zapowiadał w przeszłości. Ogólnie wniosek jest taki, że w każdym przypadku wskaźnik później dalej rósł (oczywiście z ewentualnymi korektami po drodze). (…)
2. Poprawa stóp zwrotu powinna (jak zawsze) przyciągnąć świeży kapitał
W minionym roku z funduszy małych i średnich spółek uciekł ponad 1 mld zł (netto). Teraz pojawia się zatem pytanie: skąd mają wziąć się pieniądze, który miałyby napędzać hossę w tym segmencie rynku? O odpowiedź nietrudno. Analiza danych historycznych pokazuje dobitnie, że kapitał po prostu podąża za stopami zwrotu. Kiedy stopy zwrotu się psują, kapitał ucieka, kiedy się poprawiają – pieniądze napływają coraz szerszym strumieniem. Jeśli trend wzrostowy sWIG80 będzie kontynuowany, 12-miesięczne stopy zwrotu będą coraz wyższe. (…) Ze względu na dostrzeżoną przez nas historyczną zależność można więc oczekiwać, że w ślad za tym powinien pójść napływ świeżych kapitałów. Szczególnie, że wszystko to rozgrywa się w środowisku rekordowo niskich stóp procentowych.
3. Poprawia się pozycja względem konkurencyjnych obligacji skarbowych
Jednym z głównych konkurentów, nie tylko dla małych spółek ale rynku akcji jako całości, są obligacje skarbowe (fundusze obligacji). Obecnie historyczne, dwunastomiesięczne stopy zwrotu ciągle przekraczają tu +10 proc. Obligacje mają za sobą wzrost cen spowodowany przez spadek stóp procentowych. W minionym roku ta klasa aktywów okazała się w efekcie hitem inwestycyjnym. Teraz jednak relacje z ubiegłego roku ulegają stopniowemu odwróceniu. Wskaźnik siły relatywnej sWIG80 względem koszyka obligacji o stałym kuponie (indeks TBSP), który w minionym roku zaliczył ostry zjazd, obecnie dla odmiany buduje zachęcającą formację wyglądającą na próbę zmiany trendu spadkowego na wzrostowy. (…)
4. Do szczytów cyklu wzrostowego jeszcze daleka droga
Jak wielokrotnie zwracaliśmy uwagę w przeszłości, segment małych spółek cechuje się wyjątkową cyklicznością. Cykl ten można zobrazować na różne sposoby, np. za pomocą opracowanego przez nas wskaźnika, który koncentruje się nie tyle na zasięgu trendów wzrostowych, co raczej czasie ich trwania. Jak widać, ta miara dopiero zaczyna „zakręcać” w górę po niemal nieprzerwanym spadku trwającym od jesieni 2013 r. To sugeruje, że cykl wzrostowy jest ciągle w bardzo wczesnej fazie. (…)
5. Atrakcyjne wyceny
Do naszej listy warto na koniec dorzucić element typowo fundamentalny – kwestię wycen akcji. Postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się wskaźnikom cena/prognozowane zyski dla czołowych spółek z sWIG80. Na podstawie danych zebranych z raportów pięciu domów maklerskich (mBank, Millennium, Pekao Investment Banking, PKO BP, Trigon) udało nam się zgromadzić dane dla 14 z 20 topowych małych firm (z największymi wagami w indeksie). Okazuje się, że P/E’15 (cena do zysku prognozowanego na rok 2015) wynosi przeciętnie rzecz biorąc (mediana) ok. 12. W przypadku P/E’16 jest to jeszcze mniej: ok. 10. Wniosek jest taki, że wyceny małych spółek są dużo niższe niż na rynkach zagranicznych. Przykładowo firmy z niemieckiego MDAX wyceniane są na blisko 19-krotność zysków prognozowanych na ten rok (…)
Reasumując, dostrzegamy szereg pozytywnych sygnałów na rynku małych spółek, analogicznych do tych obserwowanych w latach 2012-2013.
 
Całość tekstu na stronie:
https://qnews.pl/pl/news/pi%C4%99%C4%87-pozytywnych-fakt%C3%B3w-na-temat-ma%C5%82ych-sp%C3%B3%C5%82ek

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment