Semper Liberum – nowy produkt AXA dla DSA

To szczególny moment w życiu naszej firmy – po raz pierwszy w historii współpracy z AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. został opracowany i dedykowany specjalnie dla nas nowy Plan Inwestycyjny. Tworzono go z myślą o efektywnym produkcie finansowym dostosowanym do potrzeb naszej strategii i obsługi Klienta w ramach prowadzonej przez nas polityki inwestycyjnej. Jednak jego najważniejszą i priorytetową zaletą jest to, iż stanowi on niezwykle korzystną propozycję inwestycyjną dla osób chcących efektywnie lokować swoje oszczędności.
W celu jeszcze większej identyfikacji z nowym produktem, Towarzystwo Ubezpieczeń AXA SA dało nam możliwość nadania własnej nazwy. Zarząd DSA, licząc na zaangażowanie i wsparcie wszystkich współpracowników, ogłosił konkurs. Codziennie otrzymywaliśmy po kilkadziesiąt pomysłowych i oryginalnych propozycji nazw. Łącznie wpłynęło ok. 200 zgłoszeń. Ostatecznie po długiej i dokładnej analizie wszystkich propozycji Zarząd DSA Investment SA wybrał nazwę najbardziej pasującą do misji naszej firmy – Semper Liberum – czyli zawsze wolny i niezależny w swoich działaniach. Nasz wybór został również zaakceptowany przez AXA.
Autorem zwycięskiej nazwy jest Pan Artur Marciniak, któremu serdeczne gratulujemy i mamy nadzieję, że będzie to dla niego największą motywacją do pracy z Klientami i nowym produktem.

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment