korekta

Oddech po "rajdzie na północ"?

Ustanowiony we wrześniu nowy szczyt hossy, a tym samym wysokie stopy zwrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych były ewenementem na tle innych rynków. Były też prawdopodobnie powodem słabszego zachowania polskiej giełdy w pierwszych dniach października. Po znaczącym odskoczeniu Warszawy np. od pozostałych rynków wschodzących, dystans ten w pierwszej połowie miesiąca został częściowo skorygowany. W kontekście […]
Read more