rynek kapitałowy

  • Start
  • Tag: rynek kapitałowy

Komentarz rynkowy – podsumowanie sierpnia

Wydaje się, że trend spadkowy, o którym pisaliśmy w poprzednim biuletynie dla klientów DSA, nie trwał długo. Już pod koniec sierpnia notowania indeksu WIG przebiły górną jego linię, osiągając lokalne maksimum na poziomie 52 849 punktów. Wszystko wskazuje więc na to, że szeroki rynek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po krótkotrwałych i niezbyt znaczących […]
Read more

Wpływ reformy systemu emerytalnego na rynek kapitałowy w Polsce

Wpływ tzw. „reformy OFE” na przyszłość rynku kapitałowego w Polsce należy rozpatrywać w kilku aspektach. Trwający aktualnie okres deklarowania, czy przyszłe składki mają być w całości przekazywane do ZUS-u czy częściowo kierowane do OFE, pokaże, jaki odsetek osób zadeklaruje odprowadzanie części składek do OFE, a tym samym jak dużą siłę oddziaływania będą miały wprowadzone zmiany. […]
Read more

Początki giełdy w Polsce

16 kwietnia 1991 roku – pierwszy dzwonek, pierwsze notowanie, pierwsze akcje. Wielka chwila w polskiej historii gospodarczej – początek funkcjonowania giełdy w Polsce. To nie do końca prawda. Choć Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest niewątpliwym sukcesem polskich przemian po 1989 roku, to jednak nie można zapominać, że historia rynku kapitałowego i giełd w […]
Read more