WDA

Przewodnik po zleceniach giełdowych

Obrót na giełdzie odbywa się w oparciu o składane przez inwestorów zlecenia. Pierwszym warunkiem złożenia zlecenia przez inwestora jest…posiadanie rachunku w domu maklerskim i zasilenie go środkami umożliwiającymi zakup instrumentów finansowych. Zleceniem maklerskim jest oferta kupna lub sprzedaży notowanych na giełdzie papierów wartościowych lub instrumentów finansowych. Zlecenie składa się w ściśle określonej formie. Każde zlecenie zawiera informacje […]
Read more