WIG

Oddech po "rajdzie na północ"?

Ustanowiony we wrześniu nowy szczyt hossy, a tym samym wysokie stopy zwrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych były ewenementem na tle innych rynków. Były też prawdopodobnie powodem słabszego zachowania polskiej giełdy w pierwszych dniach października. Po znaczącym odskoczeniu Warszawy np. od pozostałych rynków wschodzących, dystans ten w pierwszej połowie miesiąca został częściowo skorygowany. W kontekście […]
Read more

Akcje polskich spółek nadal atrakcyjne

19 września indeks szerokiego rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (WIG) ustanowił nowy rekord trwającej od 2009 roku hossy wynoszący 55 636,77 punktów. Szczyt ten o tyle był zaskakujący dla większości analityków, że WIG osiągnął go na tle silnego napięcia geopolitycznego, sankcji nakładanych na Rosję przez Unię Europejską oraz USA i kontr-sankcji ze […]
Read more

Komentarz rynkowy – podsumowanie sierpnia

Wydaje się, że trend spadkowy, o którym pisaliśmy w poprzednim biuletynie dla klientów DSA, nie trwał długo. Już pod koniec sierpnia notowania indeksu WIG przebiły górną jego linię, osiągając lokalne maksimum na poziomie 52 849 punktów. Wszystko wskazuje więc na to, że szeroki rynek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po krótkotrwałych i niezbyt znaczących […]
Read more