Ustanowienie Fundacji im. Grzegorza Góraka

25 sierpnia 2016 r., we Wrocławiu odbyło się uroczyste odczytanie i podpisanie aktu ustanawiającego Fundację im. Grzegorza Góraka. Fundacja powstała, żeby upamiętnić osobę Grzegorza Góraka, Dyrektora Generalnego DSA Investment S.A., Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwoju Projektów HR, który zginął tragicznie 9 kwietnia 2016 r.
Misją Fundacji będzie wspieranie i podnoszenie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności w zakresie edukacji finansowej oraz biznesowej. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju tych osób, w tym prowadzenie inicjatyw o charakterze szkoleniowym, społecznym, edukacyjnym oraz charytatywnym, a także upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, wartości etycznych i moralnych w biznesie, którymi kierował się w swojej pracy Grzegorz.
Ideą Fundatorów jest upamiętnienie nie tylko osoby Grzegorza, ale także jego metod pracy z ludźmi. Dlatego też Fundacja ma w planach wydanie książki opartej na doświadczeniu Grzegorza i wspomnieniach jego bliskich oraz współpracowników.
O działaniach Fundacji będziemy informować na bieżąco.
fundacjaGG

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment