Miesiąc: październik 2014

Schłodzenie nastrojów

Od kilku tygodni zauważyć można zarówno na polskiej giełdzie, jak i na Wall Street wyraźny spadek udziału byków wśród inwestorów. W ankiecie amerykańskiej instytucji Investors Intelligence  spadł on w ostatnich dniach do poziomu 35%, czyli najniższego od III kwartału 2011 roku. Podobna sytuacja ma miejsce na polskim rynku kapitałowym – już tylko 34,5% inwestorów wierzy […]
Read more

Rynki rozkwitną na wiosnę?

Tydzień temu pisaliśmy, że trwa korekta na światowych rynkach, a eksperci zastanawiają się, jak długo potrwa i jak głębokie będą to spadki. Biorąc pod uwagę zbliżające się zakończenie skupu aktywów przez Amerykańską Rezerwę Federalną niektórzy analitycy rynku amerykańskiego porównywali sytuację do korekt w latach 2010 i 2011, kiedy kończyły się poprzednie rundy QE, podczas których […]
Read more

Kongres DSA w Wiśle: Czas podsumowań, czas spełnienia marzeń.

Kongresy DSA tradycyjnie są okazją do nagrodzenia najlepszych współpracowników za dotychczasowe wyniki i do nakreślenia nowych celów do osiągnięcia; służą też wymianie doświadczeń i integracji naszych struktur. Tak było i tym razem na podsumowującym I półrocze 2014 roku Kongresie DSA Investment SA w Wiśle. W czasie uroczystej Gali w Hotelu Gołębiewski, najlepsi w rankingach sprzedaży […]
Read more

Oddech po "rajdzie na północ"?

Ustanowiony we wrześniu nowy szczyt hossy, a tym samym wysokie stopy zwrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych były ewenementem na tle innych rynków. Były też prawdopodobnie powodem słabszego zachowania polskiej giełdy w pierwszych dniach października. Po znaczącym odskoczeniu Warszawy np. od pozostałych rynków wschodzących, dystans ten w pierwszej połowie miesiąca został częściowo skorygowany. W kontekście […]
Read more

Akcje polskich spółek nadal atrakcyjne

19 września indeks szerokiego rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (WIG) ustanowił nowy rekord trwającej od 2009 roku hossy wynoszący 55 636,77 punktów. Szczyt ten o tyle był zaskakujący dla większości analityków, że WIG osiągnął go na tle silnego napięcia geopolitycznego, sankcji nakładanych na Rosję przez Unię Europejską oraz USA i kontr-sankcji ze […]
Read more

Nieprzewidywalność rządzi na rynkach

Gdyby trzeba było określić jednym słowem to, co obecnie obserwować można na rynkach, najbardziej właściwym słowem byłaby „konsternacja”. Co kilka dni pojawiają się kolejne komentarze analityków, które bywają sprzeczne w swoim przesłaniu i przewidywaniu przyszłości lub już po kilku dniach tracą aktualność. Zmienność, a także wielość czynników mających wpływ na notowania oraz ich wzajemne powiązania […]
Read more